%50

درصد تخفیف طراحی،راه اندازی و پشتیبانی وبسایت برای پنج نفر
---------------
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09224294594

ورود به سایت
Good Night!
← Back Site
For More Information Fill The Form or
Call me
ali Jadidi
مدل ساده

گرافیک: ساده

امکانات: همه امکانات مورد نیاز
برای معرفی و نمایش نمونه کارها

آدرس وبسایت : یک آدرس با پسوند .com
یک دامنه .ir هدیه

هاست وبسایت: یک گیگابایت یکساله

صفحه بندی و راه اندازی

اضافه کردن 20 نمونه کار

پشتیبانی یکساله رایگان

زمان:
15 روز کاری

گرافیک: ساده

امکانات: همه امکانات مورد نیاز
برای معرفی و نمایش نمونه کارها

آدرس وبسایت : یک آدرس با پسوند .com
یک دامنه .ir هدیه

هاست وبسایت: یک گیگابایت یکساله

صفحه بندی و راه اندازی

اضافه کردن 20 نمونه کار

پشتیبانی یکساله رایگان

زمان:
15 روز کاری


CopyRight 2021 | All Rights Reserved by alijadidi.com