%50

درصد تخفیف طراحی،راه اندازی و پشتیبانی وبسایت برای پنج نفر
---------------
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09224294594

ورود به سایت
Good Night!
← Back Site
For More Information Fill The Form or
Call me
ali Jadidi
مدل اختصاصی

گرافیک: اختصاصی

در این مدل به نسبت صفحه‌ها و محتوای
آنها ایده‌پردازی گرافیکی انجام می‌شود

امکانات: همه امکانات مورد نیاز
برای معرفی و نمایش نمونه کارها

آدرس وبسایت: یک آدرس با پسوند .com
یک دامنه .ir هدیه

هاست وبسایت: 2 گیگابایت یکساله

صفحه‌بندی و راه‌اندازی

اضافه کردن همه نمونه کارها

پشتیبانی یکساله رایگان

زمان:
25 روز کاری

گرافیک: اختصاصی

در این مدل به نسبت صفحه‌ها و محتوای
آنها ایده‌پردازی گرافیکی انجام می‌شود

امکانات: همه امکانات مورد نیاز
برای معرفی و نمایش نمونه کارها

آدرس وبسایت: یک آدرس با پسوند .com
یک دامنه .ir هدیه

هاست وبسایت: 2 گیگابایت یکساله

صفحه‌بندی و راه‌اندازی

اضافه کردن همه نمونه کارها

پشتیبانی یکساله رایگان

زمان:
25 روز کاری


CopyRight 2021 | All Rights Reserved by alijadidi.com