/ تیزرهای تبلیغاتی / تیزر نمایش خواب آلودگی

تیزر اصلی نمایش خواب آلودگی
نویسنده و کارگردان : احسان بیات فر
بازیگران : بورژین عبدالرزاقی ، روجا جعفری ، روهام فاخته ، علی جدیدی ، احسان بیات فر
کارگردان تیزر : علی جدیدی
تصویر بردار تیزر : فربد رستمی