/ طراحی وب / فیلم سینمایی 360درجه

360Degree Movie ( official Web Site )
Director : Sam Gharibian

Link : www.360degree-movie.com

Version : Php / Css / Jquery

date : 1394 / 2015

وب سایت رسمی فیلم سینمایی سیصدو شصت درجه / نویسنده و کارگردان : سام قریبیان
تهیه کننده : فرامرز قریبیان
طراحی و راه اندازی : علی جدیدی

فیلم سینمایی 360 درجه ، سام قریبیان ، علی جدیدی ، ali jadidi

فیلم سینمایی 360 درجه ، سام قریبیان ، علی جدیدی ، ali jadidi

فیلم سینمایی 360 درجه ، سام قریبیان ، علی جدیدی ، ali jadidi