/ فیلم / فیلم کوتاه بیمار

 

The Sick SHort Film Directed By Ali Jadidi
فیلم کوتاه بیمار
نویسنده و کارگردان : علی جدیدی
مدیر تصویربرداری : مجتبی شادرو
صدا بردار : میلاد فرج اللهی
مدیر تولید : محسن جدیدی
عکاس : فربد رستمی
دستیار صدا بردار : سامان نیک سیرت
بازیگران : امیر زادهوش پور ، سامان فرزانه ، سامان نیک سیرت ، میلاد فرج اللهی
خرداد ماه 1393

فیلم کوتاه بیمار ، علی جدیدی ، ali jadidi