/ فیلم / مستند پشت صحنه طبقه حساس

Sensitive Floor [Tabaghe Hasas ] documentary
Director , Director Of Photography & Editor  : Ali Jadidi
مستندی از پشت صحنه های فیلم سینمایی طبقه حساس
کارگردان ، فیلمبردار و تدوینگر: علی جدیدی
قسمتی از این پشت صحنه ، به همراه دی وی دی فیلم در شبکه نمایش خانگی موجود می باشد

کوتاه از پشت صحنه :

طبقه حساس ، علی جدیدی ، کمال تبریزی ، ali jadidi