/ فیلم / رویای یک کودک

Dream Of A Child
First Official Short Film By Ali jadidi
Writer / Cinematographer / Editr

فیلم کوتاه رویای یک کودک
کارگردان : علی جدیدی ( نویسنده ، فیلمبردار ، تدوینگر)
موسیقی : ستار اورکی (جدایی نادر از سیمین)
سال ساخت : 1392

فیلم کوتاه رویای یک کودک ، علی جدیدی ، ali jadidi