/ طراحی گرافیک / پوستر نمایش مده آی سن مدار

پوستر نمایش مده آی سن مدار
عکس و طراحی پوستر : علی جدیدی
تهیه کننده : امین زندگانی
کارگردان: بورژین عبدالرزاقی
بازیگران: الیکا عبدالرزاقی ،احمد ساعتچیان ، مهدی بجستانی