/ طراحی گرافیک / مجلس ترحیم

پوستر نمایش مجلس ترحیم برای یک اعدامی
کارگردان : احسان بیات فر
طراح پوستر و بروشور: علی جدیدی

اجرا شده در دی ماه 1395 – تالار محراب