/ طراحی گرافیک / پوستر نمایش خرده ریز

Fragments Theatre
پوستر نمایش خرده ریز
نویسنده : ادوارد آلبی
کارگردان : سارا کریمیان اقبال
طراح پوستر : علی جدیدی

اجرا شده در جشنواره تئاتر فجر سال 1395