/ طراحی گرافیک / پوستر فیلم سینمایی گناهکاران

The Sinners Movie Official Poste
Designed By  : Ali Jadidi
Date : 2011-1390
پوستر های رسمی فیلم سینمایی گناهکاران ساخته فرامرز قریبیان
شامل پوستر اصلی در دو نسخه فارسی و انگلیسی
و پوسترهای بازیگران اصلی فیلم

گناهکاران ، علی جدیدی ، فرامرز قریبیان ، ali jadidi