/ عکاسی / پشت صحنه طبقه حساس

Sensetive Floor Backstage
Photographer : Ali jadidi
عکسی از پشت صحنه فیلم سینمایی طبقه حساس به کارگردانی کمال تبریزی
عکس : علی جدیدی
هجدهم مهرماه 1392 – آخرین روز فیلمبرداری

tabaghehasas_poshtesahneh