/ طراحی گرافیک / پوستر نمایش خروس

Rooster/ Theatre Poster / Director : Sara Karimian Eghbal
Poster Designer : Ali Jadidi
پوستر نمایش خروس / نویسنده : محمد رحمانیان / کارگردان : سارا کریمیان اقبال
طراح پوستر : علی جدیدی

علی جدیدی ، سارا کریمیان اقبال ، محمد رحمانیان ، ali jadidi