/ تیزرهای تبلیغاتی / تیزر پروانگی ، آوراگی ویرانگی

تیزر نمایش پروانگی ، آوارگی ، ویرانگی
نویسنده و کارگردان : احسان بیات فر
بازیگران : بورژین عبدالرزاقی ، علی جدیدی ، بهنام سلطانی ، لاله نورالدین موسی
ساخت تیزر : علی جدیدی