طراحی گرافیک

تعدادی از پوسترهایی که برای فیلم های سینمایی و نمایش ها طراحی کردم

Majles Tarhim

Fragments

Another Time

Restoration

Cats & Gentelmen

Begin Cool Season

Cinemayesh

Rooster Theatre Poster

Melbourne Poster

Melbourne

The Sinners [poster]

Logical [album cover]