جوایز و عناوین

جوایز و عناوینی که در زمینه های بازیگر و طراحی وب کسب کرده ام

یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

تندیس بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران نهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت رسمی ملیکا تقوایی
تاریخ : 1397

یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

تندیس بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران نهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت رسمی رضا عطاران
تاریخ : 1397

سومین جشنواره تئاتر شهر

دیپلم افتخار بازیگری مرد به انتخاب داوران سومین دوره جشنواره تئاتر شهر برای نمایش
پروانگی ، آوارگی ، ویرانگی به کارگردانی احسان بیات فر
تاریخ : 1394

نهمین جشنواره وب و موبایل ایران

تندیس بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران نهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت رسمی رضا عطاران
تاریخ : 1395

 

هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران

تندیس بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران هشتمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت رسمی رضا عطاران
تاریخ : 1394

 

هفتمین جشنواره وب و موبایل ایران

تندیس بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران هفتمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت رسمی رضا عطاران
تاریخ : 1393

 

دهمین جشنواره وب و موبایل ایران

نامزد بهترین وبسایت شخصی به انتخاب داوران دهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای وبسایت پیمان ابدالی ( گروه موسیقی بنفش )
تاریخ : 1396

Best Css Award

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت بست سی اس اس اوارد برای وبسایت برنگ وب
تاریخ : 1396

Design Nominees

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت دیزاین نومینس برای وبسایت برنگ وب
تاریخ : 1396

Best Css

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت بست سی اس اس برای وبسایت برنگ وب
تاریخ : 1396

 

Css Reel

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس رییل برای وبسایت برنگ وب
تاریخ : 1396

Boostlizer

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت بوستلیزر برای وبسایت برنگ وب
تاریخ : 1396

Best Css

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت بست سی اس اس برای وبسایت رسمی پوریا پورسرخ
تاریخ : 1393

Css Nectar

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس نکتار برای وبسایت رسمی پوریا پورسرخ
تاریخ : 1393

Css Light

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس لایت برای وبسایت رسمی پوریا پورسرخ
تاریخ : 1393

Css Reel

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس ریل برای وبسایت رسمی پوریا پورسرخ
تاریخ : 1393

Css winner

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس وینر برای وبسایت رسمی پوریا پورسرخ

Css Nectar

نامزد بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت سی اس اس نکتار برای وبسایت آرمان سنگ میلاد

MyDesignAward

بهترین وبسایت به انتخاب وبسایت مای دیزاین اوارد برای وبسایت رسمی امیر علی زمانیان
تاریخ : 1388