فیلم

فیلم های کوتاه داستانی و مستند های داستانی و تبلیغاتی که کارگردانی کرده ام ، بعضی از این فیلم ها را علاوه بر کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین نیز انجام داده ام
در بعضی از فیلم ها به عنوان تصویربردار حضور داشته ام

کنسرت هنرجویی سامان احتشامی

فیلم کوتاه موریانه

فیلم کوتاه بیمار

مستند پشت صحنه طبقه حساس

رویای یک کودک

مستند پشت صحنه طبقه حساس