ali jadidi / Director & Designer

Inpin app In Video Group

Inpin app / Video

ویدیو معرفی اپلیکیشن اینپین / کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین : علی جدیدی

Inpin app / Video

ویدیو معرفی اپلیکیشن اینپین / کارگردانی ، تصویربرداری و تدوین : علی جدیدی